Tilmeld mig

For dig, der savner fokus på den relationsskabende og personudviklende del af projektledelse

Barbara Gammelgaard

Et udviklende forløb for dig, der arbejder som projektleder eller med projekter

Den holistiske projektlederuddannelse giver en holistisk tilgang til det at lede projekter. Den favner værktøjer til brug i klassisk projektstyring, tekniske værktøjer i mere data- og begrebsmæssig forstand og så favner den redskaber som du kan bruge i din personlige udvikling og udviklingen af de ledere og medarbejdere som indgår i dine projekter.

Kunne du tænke dig at have kommunikative redskaber, der optimerer dit projektsamarbejde og giver bedre slutresultat
Savner du en værktøjskasse, der kan bruges som tillæg til alle de gængse projektleder-rammeværktøjer
Projekttilgang, der kombinerer evnen til at forbedre menneskelige relationer og løfter det tekniske fundament hos deltagere
Drømmer du om at blive markant mere klar i din rolle, dit samarbejde og i din fremdrift

tager udgangspunkt i LINKED-modellen; en model, jeg har udviklet på baggrund af mine erfaringer på projekter, som projektleder, som personaleleder og som selvstændig.

L
Lingvistik - Afdæk og konkretisér sprogbrug og begreber i krydsfeltet mellem projekt og forretning og IT
I
Initiering - Etablér af solidt fundament for fælles fundament i projekt- og styregruppe
N
Netværk - Skab det optimale netværk til interessenter og ressourcer
K
Kommunikation - Vær forandringsagentens initiator
E
Effect - Bring dig selv, din egen udvikling og deltagernes udvikling i spil
D
Data - Byg et teknisk grundlag til forståelse og kommunikation af datamæssige strukturer, afhængigheder og output
tilmeld mig nu

Baggrund

Jeg har arbejdet i spændingsfeltet mellem organisationen og IT siden 2001. Først på den tekniske side og siden på den mere relationelle og forretningsrettede side. Mange af de udfordringer, som gjorde sig gældende i 00’erne er desværre stadig gældende i dag. Projekter og udvikling er en helt fundamental del af at kunne have og udvikle en virksomhed, men jeg ser stadig, at linket mellem projekter, forretning og IT med fordel kan bygges endnu tættere for, at vi udnytter de potentialer, som virksomheder og vi som medarbejdere rummer.

Jeg møder til stadighed en let distanceren fra forretning i forhold til ’det der IT’ og fra IT-siden ’at forretningen jo ikke forstår noget teknik’. Denne barriere har jeg lykkedes med at bryde ned mange steder – nogle steder desværre ikke – men de steder, hvor det er lykkedes har det været blandingen af at have kommunikationen og mennesket i fokus kombineret med at kunne tale teknik forståeligt til forretningen, og forretning forståeligt for IT. Denne læring har jeg givet videre over de sidste 10 år som projektleder og personaleleder, og jeg har gjort mig mange dyrtkøbte erfaringer.

På uddannelsen hjælper jeg dig med at nå den hurtigere vej til succes og resultater for både dig som person og for dem du arbejder sammen med.

Barbara Gammelgaard

Udtalelser

"Det er nogle virkelig intense dage med Barbara. Men på den gode måde! Jeg får så mange input og så meget nyt, men Barbara har virkelig styr på det og har en super god måde at kommunikere, så jeg er helt tryg i det."

Diana Maj Jensen
Administrativ medarbejder i stort advokathus

“Barbara er virkelig en meget inspirerende person. Hun inspirerer folk til at arbejde for en ide, til at turde gribe en velkendt opgave anderledes an, udfordrer sine relationer; medarbejdere, kollegaer, kunder – og kan fange essensen af og guide til, hvordan det projekt man arbejder på, bliver udviklende, spændende og meningsfyldt."

Maria Svaneborg
Projektmedarbejder Region H

“Barbara er en passioneret People Person, som får ting til at ske med/mellem mennesker. Hun har hjertet med på arbejde, er en motivator, er empatisk og kan vise retning.”

Thomas Veng
Selvstændig

Sådan foregår det

Små hold: Fra 3 til 8 deltagere og der foretages samtale med deltagere forud for tilsagn om plads.3½ undervisningsdage med 2 moduler pr. dag og en halv dag Next step2 en-til-en sessioner, sessionerne aftales løbende og skal afholdes inden for 6 månederUddannelsesforløb over 12 uger Investeringen udgør kr. 20.000,- ex. moms

Små hold: Fra 3 til 8 deltagere og der foretages samtale med deltagere forud for tilsagn om plads.
3½ undervisningsdage med 2 moduler pr. dag og en halv dag Next step
2 en-til-en sessioner, sessionerne aftales løbende og skal afholdes inden for 6 måneder
Uddannelsesforløb over 12 uger

Det praktiske

Sådan forløber det

6 moduler med udgangspunkt i LINKED-modellen
Next step – modul på ½ dag
2 en-til-en sessioner med mig med mulighed for at vende aktuelle problemstillinger, udviklingspotentialer eller hvad der er relevant for dig
Medlemskab i netværksgruppe
3½ kursusdage fordelt på 12 uger

Sådan foregår det

Holdet er på max 8 deltagere og der foretages samtale med deltagere forud for tilsagn om plads.

Investeringen udgør kr. 18.000,- ex. moms

Her foregår det

Forløbet og en-til-en sessioner afholdes i skønne lokaler på Suomisvej, Frederiksberg.

Sådan foregår det

Små hold: Fra 3 til 8 deltagere og der foretages samtale med deltagere forud for tilsagn om plads.3½ undervisningsdage med 2 moduler pr. dag og en halv dag Next step2 en-til-en sessioner, sessionerne aftales løbende og skal afholdes inden for 6 månederUddannelsesforløb over 12 uger Investeringen udgør kr. 20.000,- ex. moms

Små hold: Fra 3 til 8 deltagere og der foretages samtale med deltagere forud for tilsagn om plads.
3½ undervisningsdage med 2 moduler pr. dag og en halv dag Next step
2 en-til-en sessioner, sessionerne aftales løbende og skal afholdes inden for 6 måneder
Uddannelsesforløb over 12 uger